×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویبنامه درباره باز خرید خدمات کارکنان اتاقهای اصناف


تصویبنامه درباره انتصاب اعضاء هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی


تصویبنامه درباره کالاهای مشمول تعرفه های 01 71،02 71،03 71


تصویبنامه درباره تعیین مدیر یا مدیران جهت اداره کارخانه تولیدی صنعتی و شرکت لرد الکتریک


تصویبنامه دربراه تعیین مدیر یا مدیران جهت اداره شرکت سهامی خاص ایرلن مالک کارخانه پشمینه نو واقع در تبریز


تصویبنامه درباره استرداد حقوق و سود و عوارض دریافتی مشروبات الکلی


تصویبنامه درباره تعیین مدیر یا مدیران جهت اداره کارخانه پلاستیک پرسپولیس


تصویبنامه درباره واگذاری ساختمان محل سازمان خدمات اجتماعی به وزارت آموزش و پرورش


تصویبنامه درباره واگذاری اداره امور « سازمان عمران کیش » به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی


تصویبنامه درباره معافیت وسایل توان بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی


تصویبنامه درباره تعیین مدیر یا مدیران موقت برای اداره کارخانجات وابسته به گروههای صنعتی ملی و آذرین


تصویبنامه درباره خریداری تریاک


تصویبنامه درباره انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران


تصو یب نامه راجع به تمدید مهلت مقرر جهت کسب مجوز کشتکاران خشخاش غیر مجاز


تصویبنامه راجع به لغو تصویبنامه های موضوع حقوق و عوارض گمرکی پوشاک هائی که قبلا ترخیص شده است


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای شورای عالی شرکت ملی صنایع فولاد ایران


تصویبنامه راجع به تفویض اختیار به وزیر کشاورزی و عمران روستائی درباره انحلال شرکتهای سهامی زراعی


تصویبنامه راجع به انتصاب آقای مهندس قاسم شکیب نیا به سمت مدیر عامل شرکت هواپیمائی ملی


تصویبنامه راجع به اعاده به خدمت آقای حسن نامی دبیر بازنشسته دبیرستانهای تهران


تصویبنامه راجع به اجازه ورود یکصد تن بذر ذرت هیبرید