×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب )


خواسته فسخ رای کمیسیون ماده 77 و صدور دستور موقت - عوارض


خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 10 ضوابط عمومی تاسیس و فعالیتهای شرکتهای حمل ونقل بین المللی دایر برتعلیق فعالیت شرکت به علت ارتکاب قاچاق


تصویبنامه در خصوص تامین کسری بودجه سال 1381 سازمان تعزیرات حکومتی


تصویبنامه راجع به تعیین فهرست آفات و بیماریهای عمومی ، قرنطینه داخلی وهمگانی تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاح آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی


آئین نامه اجرائی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381 - و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه در مورد ماموریت مستخدمات رسمی دستگاه های دولتی به بنگاه تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


آئین نامه اجرائی ماده (198) قانون کار جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان کرمان


تصویبنامه در مورد اصلاحات و تغییرات در محدوده تقسیماتی استان قزوین


تصویبنامه در خصوص اصلاحات و تغییرات طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری درمحدوده استان قزوین


کنوانسیون راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا (1974) و پروتکل اصلاحی آن (1980)


درخواست اصلاح یا تغییرنام پدر و مادر مذکور در شناسنامه


صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده واحدو فوق نیز ناظر به درخواست هائی است که صاحب شناسنامه مدعی اختلاف سن واقعی خود با سن مندرج در سند سجلی به مدت بیش از 5 سال باشد


کوثر از نامهای مخصوص جنس اوناث است خواهان نیز از جنس اناث است تقاضای اصلاح جنس از سند سجلی خود را نموده است