×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 201ـ 4 4 1381 شورای اسلامی شهر اهواز


رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره 524 ـ 505 مورخ 7 8 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 551 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه 114 1ـ 24 2 1386 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران


رأی شماره550 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری


رأی شماره517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است


رأی شماره532 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره174ـ7 9 1383


رأی شماره 511 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند4 دستورالعمل شماره 14593 200ـ 21 2 1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور


اصلاح ماده (2) و بند (الف) ماده (3) تصویب‌نامه شماره 45653 ت47572هـ مورخ 8 3 1391


تصویب‌نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی


قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال1391 کل کشور


آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی درکارگاه‌ها


الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)


الحاق یک بند جدید به ماده 1 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه705 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند


آیین‌نامه اجرایی ماده (228) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 9 3 هکتار اراضی به محدوده شهر اردبیل


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر استهبان