×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر الوند


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صفی‌آباد


قانون بودجه سال 1391 کل کشور(بخش دوم)


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پرندک


مصوبه شورای عالی شهرسازی ایران در خصوص کاهش عرض حریم آزادراه تهران ـ کرج


اصلاح شق الف بند 2 ماده 4 آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی (مصوب جلسه 589 مورخ 14 6 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسه 684 مورخ 12 10 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


رأی شماره64 ـ 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد نحوه احتساب تجربه آموزشی جهت تقلیل ساعت کار در آموزش و پرورش


رأی شماره39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی


رأی شماره65 ـ 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری، تنها در صورت طی مراحل مذکور در آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها مصوب 1381 امکان‌پذیر می‌باشد


رأی شماره59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی


رأی شماره67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود


آیین‌نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان قائنات


فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 22 11 1357ـ 1336 هجری شمسی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گیوی


مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ3 5 1391 موضوع اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی