×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت


اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان


قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیر ماه 1313


قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن


قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی


قانون تعلیق مجازات زندانیان


قانون اجازه تمدید دو ماه مقررات فرمانداری نظامی در تهران و حومه


قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او


قانون اجازه تعقیب قانونی آقای احمد قوام


لایحه قانونی مربوط به تمدید حکومت نظامی در هشت محل از منطقه خوزستان از تاریخ 15 مرداد تا 5 آبان ماه 1331


قانون تفسیر اصل5 قانون اساسی


قانون مربوط به شناسایی قیام روز 30 تیر ماه 1331 به نام قیام مقدس ملی


قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر از تاریخ انقضا برای مدت یک سال


لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر


عدم صلاحیت دادسرای انقلاب در موضوع اختلاف مالی شرکت تعاونی مسکن


رسیدگی به موضوع اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری که خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد


با قرارعدم صلاحیت صادره درپرونده به دادسرای عمومی موافقت شده لیکن ارسال نشده است


صدورقراربازداشت بدون تفهیم اتهام و عدم اعزام متهم به زندان وتحویل وی به کمیته و صدورقرار منع تعقیب متهم به شرکت در جرم وصدور قرارعدم صلاحیت در مورد متهم اصلی و تفکیک پرونده


صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی عنوان خواسته دعوی است


اصل وقفیت اراضی محل اختلاف می باشد و دادگاه مدنی خاص صلاحیت به رسیدگی است