×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

انتخاب 4 عضو حقیقی هیأت امنای بنیاد سعدی


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


بخشنامه شماره 100 17283 9000 ـ 14 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


تصویب‌نامه درخصوص ایجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ


قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1390 کل کشور


بخشنامه شماره 100 16485 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


بخشنامه شماره 100 16491 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


بخشنامه شماره 100 16497 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


بخشنامه شماره 100 16488 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


بخشنامه شماره 100 16492 9000 ـ 8 5 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای مرودشت، رستم و آمل


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان


اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378


اصلاح تبصره ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


آیین‌نامه اجرایی بند (80) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم