×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

اشتباه در احراز نوع بزه و اعتبار امر مختومه


با احراز بزه فروش ، اصدار حکم محکومیت ، به نگهداری همان مواد فاقد وجاهت قانونی است


فرد معتاد را نمی توان به جهت موادی که خریداری و مصرف کرده است مجازت نمود


نگهداری مواد به قصد فروش ، عنوان جرم را از حد نگهدرای خارج نمی سازد


در صورت احراز اعتیاد تفهیم استعمال صحیح نمی باشد


فروش و نگهداری تریاک دو جرم متفاوت از هم می باشند


اعمال ماده 22ق 0م 0ا موجبات صرف نظر از اصل مجازات را فراهم نمی آورد


عدم قابلیت ضبط وجوه تهیه شده نزد خریدارقبل ازپرداخت به فروشنده


صرف حضور و اطلاع از وقوع بزه ، جرم نیست


عدم تاثیر سوابق مربوط به قبل از لازم اجراشدن قانون مبارزه با مواد مخدر سال 01367


ارائه طریق ارتکاب جرم از مصادیق معاونت است


قانون بودجه سال 1325


قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه جویی بودجه سال 24 مجلس جهت هزینه اعتبار طبع فرهنگ دهخدا


تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا


تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق


قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین 24 به بعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا می شوند به وراث قانونی آنها و برقراری چند فقره مستمری


قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن و ودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین المللی


قانون سازمان وزارت بهداری


قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران