×

بانک قوانین ایران - صفحه 1822 از 1898 صفحه

ورقه-استشهادیه-می-تواندطرف-استنادواقع-گردد-

ورقه استشهادیه می تواندطرف استنادواقع گردد

باتحقق-اقرارمراجعه-به-دفترلازم-نیست-

باتحقق اقرارمراجعه به دفترلازم نیست

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.