عادل-بابایی

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها

تهران، تهران، تهران-میدان فردوسی-خیابان شهید قرنی -نرسیده به دادگاه شهید بهشتی -پلاگ 24 واحد 2

02188897684 09121818871

وب سایت عادل بابایی