محسن-یکتن-خدایی

دکتر محسن یکتن خدایی وکیل پایه یک دادگسترى عضو کانون وکلا مرکز قاضی بازنشسته متخصص در امور قراردادهاى داخلى و بین المللى ،امور حقوقی ،کیفری،ثبتی، بانکی و دیوان عدالت اداری.

دکتر محسن یکتن خدایی وکیل پایه یک دادگسترى عضو کانون وکلا مرکز قاضی بازنشسته متخصص در امور قراردادهاى داخلى و بین المللى ،امور حقوقی ،کیفری،ثبتی، بانکی و دیوان عدالت اداری.

محسن یکتن خدایی وکیل پایه یک دادگسترى عضو کانون وکلا مرکز
قاضی بازنشسته با 33 سال سابقه کار قضایی در سمتهای مختلف قضایی و مدیریتی از جمله رییس کل دادگستری  و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دکتری حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و هیات علمی سابق دانشگاه آزاد...
متخصص در امور قراردادهاى داخلى و بین المللى ،امور حقوقی ،کیفری،ثبتی، بانکی و دیوان عدالت اداری.

تهران، تهران، مرزداران-خیابان ابراهیمى-خیابان فرزانگان-خیابان میثاق-خیابان میثاق٤

02144271966 09127909512