حسین-صفائی

حسین صفائی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حسین صفائی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حسین صفائی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل و مشاور حقوقی فرودگاه امام خمینی

وکیل و مشاور حقوقی بانک توسعه تعاون

وکیلو مشاور حقوقی گروه غذایی و بستنی میهن

وکیل و مشاور حقوقی بیمارستان شهدای تجریش

وکیل و مشاور حقوقی بیمارستان سیدالشهدا

وکیل و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی

تهران، تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان فاطمی روبروی مترو جهاد پلاک ۱۵ طبقه سوم

02188993160 09128486085