لیست بهترین وکلای تصادفات منجر به خسارت ایران

لیست-بهترین-وکلای-تصادفات-منجر-به-خسارت-ایران

تصادفات منجر به خسارت

در تصادفات منجر به خسارت در اغلب اوقات شرکت بیمه‌کننده خودرو اقدام به پرداخت خسارت تا سقف تعیین‌شده در بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کند. تصادفات منجر به خسارت درواقع رایج‌ترین نوع تصادفات رانندگی بوده و هیچ آسیب فیزیکی به اشخاص وارد نشده است و تنها خودروها آسیب‌دیده‌اند. برای تشخیص مقصر در این تصادفات، مأمور راهنمایی و رانندگی اقدام به تهیه کروکی کرده و مقصر را مشخص می‌کند. درصورتی‌که بیمه مقصر هنوز اعتبار داشته باشد، برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌کننده مراجعه می‌شود و اگر خسارت تصادف از سقف تعهدات بیمه بیشتر باشد، مابقی آن خسارت را باید شخص مقصر پرداخت کند. درصورتی‌که فرد مقصر اقدام به پرداخت خسارت نکند، زیان‌دیده می‌تواند به همراه یکی از بهترین وکلای تصادفات منجر به خسارت به مراجع قضایی برای مطالبه خسارت خود مراجعه کند.

معرفی بهترین وکلای تصادفات منجر به خسارت

وکلای تصادفات منجر به خسارت از طرف موکل خود به مراجع قضایی مراجعه کرده و مقام قضایی پس از تحقیق و انجام تشریفات قانونی، برآورد خسارت را انجام داده و رای نهایی را صادر می‌کند. درصورتی‌که فرد محکوم خسارت را پرداخت نکند، وکیل تصادفات رانندگی منجر به خسارت می‌تواند از طریق قانون اقدام به توقیف اموال وی کند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای تصادفات منجر به خسارت

شناسه : 483

برای دریافت خسارات چه تصادف‌هایی به شورای حل اختلاف می‌توان مراجعه کرد؟

برای دریافت خسارات تصادفات رانندگی تا سقف 20 میلیون می‌توان به شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

آیا خسارت افت قیمت خودرو نیز از بیمه قابل مطالبه است؟

بله تحت شرایطی خاص و با نظر کارشناسان می‌توان خسارات افت قیمت را نیز مانند سایر خسارات از بیمه دریافت کرد.

چرا دریافت مشاوره و سپردن وکالت به بهترین وکلای تصادفات منجر به خسارت ضروری است؟

این وکلا فرآیند شکایت برای دریافت خسارت را تسریع کرده و در هنگام ارائه دادخواست و دریافت خسارت به شما کمک‌های فراوانی خواهند کرد.

لیست بهترین وکلای تصادفات منجر به خسارت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.