×

تکلیف ضامنی که اقساط وام گیرنده از حقوقش کسر می شود

تکلیف ضامنی که اقساط وام گیرنده از حقوقش کسر می شود

ماده 709 قانون مدنی بیان می‎کند که ضامن حق رجوع به مضمون‎عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین

تکلیف-ضامنی-که-اقساط-وام-گیرنده-از-حقوقش-کسر-می-شود وکیل 

ماده 709 قانون مدنی بیان می‎کند که ضامن حق رجوع به مضمون‎عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین.

بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‏تواند به مدیون (مضمون‎عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد. به این صورت که ضامن می‏تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت‎هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت، به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.

البته باید به این نکته توجه داشت که این اقدام به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داد تا بلکه از ترس زندان و محدودیت‎هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این دلیل، ضامن در فقره یا فقره‎های چکی که از کسی که ضمانتش را کرده است، دریافت می‏کند، باید این موارد را مورد توجه قرار دهد: چک باید تاریخ‎دار باشد، یعنی اینکه اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می‎دارد «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست».

دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط است، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.