×

نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت

نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت

نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت

نمونه-دادنامه-با-موضوع-ازدواج-مرد-خارجی-با-زن-ایرانی-بدون-اجازه-مخصوص-دولت وکیل 

نمونه دادنامه با موضوع ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه مخصوص دولت

شاکی:… با وکالت خانم‌ها…

متهم: … با وکالت آقای …

اتهام‌ها: ۱. ازدواج خارجی بدون اجازه مخصوص دولت با زن ایرانی ۲. عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع
گردش‌کار

خانم… با وکالت خانم‌ها… شکایتی علیه متهم … تبعه کشور افغانستان تحت عنوان ازدواج با بانوی ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی و عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح، که پس از رسیدگی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر با اعتراض احد از وکلای شاکی پرونده به دادگستری ارسال به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و بررسی در خصوص اعتراض خانم… به وکالت … نسبت به قرار شماره … مورخه… صادره از ناحیه شعبه… دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که به موجب قرار مذکور در رابطه با شکایت معترض علیه … تبعه کشور افغانستان، دایر بر: ازدواج با زن ایرانی بدون اخذ اجازه و مجوز، نظر به فقدان ادله کافی برای احراز جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم گردیده نظر به لایحه اعتراضیه مستندات ارائه شده اظهارات عاقد و اقرار متهم در دادسرا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص لذا مستندا به مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفرى ضمن نقض قرار معترض‌عنه، قرار جلب به دادرسی متهم صادر سپس پرونده به دادسرا اعاده پس از تفهیم اتهام واخذ تامین از متهم پرونده به دادگاه ارسال وقت رسیدگی تعیین اظهارات وکلای شاکی ودفاعیات متهم اخذ، دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام … متولد ۱۳۶۷ متاهل تبعه کشور افغانستان فاقد سابقه کیفری ازاد با معرفی کفیل مقیم مشهد دایر بر ازدواج بازن ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی واخذ اجازه از مقامات موضوع شکایت … با وکالت خانم ها… دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات دادسرا، اظهارات عاقد مبنی بر عقد عادی طرفین (البته شاکی مدعى عقد دائم هستند و متهم اقرار به عقد موقت یک ساله دارد)، اقرار متهم در دادسرا و در دادگاه رد دفاعیات وکیل متهم چرا که قانونگذار تفاوتی بین عقد موقت و دایم قائل نشده و از طرفی متهم برای دومین بار است که حسب اقرارش با زن ایرانی بدون اخذ مجوز ازدواج نموده، من‌حیث‌المجموع بزه انتسابی به نامبرده ثابت و مسلم است.

لذا دادگاه به استناد ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم را به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید.

النهایه نظر به فقدان سابقه موثر کیفری متهم پرونده و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده دادگاه اجرای تمام مجازات را به صلاح محکوم ندانسته مستندا به مواد ۴۶-۴۷-۴۹-۵۰-۵۲-۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ دادگاه ۱۸ ماه از مجازات حبس وی را به مدت ۲ سال تعلیق می نماید. در صورت تکرار و یا ارتکاب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ در ایام تعلیق محکومیت تعلیقی نامبرده لغو و حکم تعلیقى وفق مقررات قانونی به مرحله اجرا در خواهد آمد و در صورت عدم ارتکاب یکی از جرایم موجب حد قصاص – دیه یا تعزیر تا درجه هفت در ایام تعلیق مجازات تعلیقی بی اثر خواهد شد.

رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد .

رئیس شعبه … دادگاه کیفری دو مشهد

منبع : اختبار

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.