×

بانک قوانین ایران - صفحه 289 از 664 صفحه

صلح-بر-امری-که-مشروع-باشد-نافذ-است

صلح بر امری که مشروع باشد نافذ است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.