×

بانک قوانین ایران - صفحه 356 از 664 صفحه

برخورد-دو-وسیله-نقلیه---قتل-شبه-عمد

برخورد دو وسیله نقلیه - قتل شبه عمد

قتل-به-تسبیب-محسوب-می-گردد-و-موجب-دیه-است

قتل به تسبیب محسوب می گردد و موجب دیه است

درقتل-خطای-محض-پرداخت-دیه-بعهده-جانی-است-

درقتل خطای محض پرداخت دیه بعهده جانی است

مسئول-پرداخت-دیه-در-قتل-عمدی-قاتل-است-

مسئول پرداخت دیه در قتل عمدی قاتل است

در-خصوص-اعسار-از-پرداخت-دیه-به-صورت-دفعه-

در خصوص اعسار از پرداخت دیه به صورت دفعه

پرداخت-دیه-در-قتل-خطای-محض-ظرف-مدت-3-سال

پرداخت دیه در قتل خطای محض ظرف مدت 3 سال

پرداخت-دیه-در-قتل-شبیه-عمدی-در-مدت-2-سال

پرداخت دیه در قتل شبیه عمدی در مدت 2 سال

پرداخت-دیه-قتل-عمدی-در-مدت-یک-سال

پرداخت دیه قتل عمدی در مدت یک سال

تفاضل-دیه-زن-و-مرد-در-قتل-غیر-عمدی-

تفاضل دیه زن و مرد در قتل غیر عمدی

تفافضل-دیه-مرد-و-زن-در-قتل-عمدی

تفافضل دیه مرد و زن در قتل عمدی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.