×

بانک قوانین ایران - صفحه 447 از 664 صفحه

توالی-عرفی-ایجاب-و-قبول-ازشرایط-صحت-عقداست

توالی عرفی ایجاب و قبول ازشرایط صحت عقداست

الزام-تحویل-مبیع-

الزام تحویل مبیع

بیع-کالای-فاسد-باطل-است

بیع کالای فاسد باطل است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.