×

بانک قوانین ایران - صفحه 89 از 664 صفحه

تصاحب-قیمت-پس-از-فروش-خیانت-در-امانت-است

تصاحب قیمت پس از فروش خیانت در امانت است

عدم-انجام-وظایف-محوله-و-حیف-و-میل-اموال-شرکت

عدم انجام وظایف محوله و حیف و میل اموال شرکت

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.