×

بانک قوانین ایران - صفحه 385 از 664 صفحه

به-علت-شبهه-دارائه-حد-رجم-ساقط-می-شود

به علت شبهه دارائه حد رجم ساقط می شود

حد-قوادی-برای-زن-فقط-هفتاد-وپنج-تازیانه-است

حد قوادی برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.