×

بانک قوانین ایران - صفحه 518 از 664 صفحه

منافع-مورداجاره-بعنوان-وصیت-قابل-تقسیم-است

منافع مورداجاره بعنوان وصیت قابل تقسیم است

اختلاس-واستفاده-غیرمجاز-از-اموال-دولتی

اختلاس واستفاده غیرمجاز از اموال دولتی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.