×

بانک قوانین ایران - صفحه 524 از 664 صفحه

حمل-قداره-وشمشیر،قاچاق-اسلحه-سردجنگی-نیست

حمل قداره وشمشیر،قاچاق اسلحه سردجنگی نیست

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.