×

بانک قوانین ایران - صفحه 383 از 664 صفحه

در-مورد-قتل-عمدی-به-قصاص-نفس-محکوم-شده-است-

در مورد قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده است

جهات-قانونی-رد-دادرس---امتناع-از-رسیدگی

جهات قانونی رد دادرس - امتناع از رسیدگی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.