×

بانک قوانین ایران - صفحه 394 از 664 صفحه

حد-اعدام-برای-زنای-به-عنف

حد اعدام برای زنای به عنف

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.