×

بانک قوانین ایران - صفحه 409 از 664 صفحه

یکی-از-طرق-اثبات-ارتشاء-علم-شخص-قاضی-است

یکی از طرق اثبات ارتشاء علم شخص قاضی است

اخذ-رشوه-و-جعل-قولنامه

اخذ رشوه و جعل قولنامه

اخذ-رشوه-و-جعل-اسناد-دولتی

اخذ رشوه و جعل اسناد دولتی

تعدد-جرم-

تعدد جرم

تمیز-بین-ارتشا-و-کلاهبرداری

تمیز بین ارتشا و کلاهبرداری

انفصال-از-خدمات-دولتی-درجرم-ارتشاء

انفصال از خدمات دولتی درجرم ارتشاء

لغو-امتیاز-تحصیل-شده-بعنوان-مجازات-راشی

لغو امتیاز تحصیل شده بعنوان مجازات راشی

معاونت-در-اخذ-رشوه-

معاونت در اخذ رشوه

معاونت-در-ارتشاء-

معاونت در ارتشاء

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.