×

بانک قوانین ایران - صفحه 455 از 664 صفحه

شرط-بزه-قوادی-،عادت-به-عمل-وتکرارآن-نیست

شرط بزه قوادی ،عادت به عمل وتکرارآن نیست

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.