×

بانک قوانین ایران - صفحه 456 از 664 صفحه

سرقت-مال-مشترک-مشمول-عنوان-جرم-سرقت-نمی-باشد

سرقت مال مشترک مشمول عنوان جرم سرقت نمی باشد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.