×

بانک قوانین ایران - صفحه 457 از 664 صفحه

حمل-و-فروش-غیرمجاز-دارو

حمل و فروش غیرمجاز دارو

خرید-و-فروش-غیرمجازدارو-

خرید و فروش غیرمجازدارو

خرید-و-فروش-غیرمجاز-دارو

خرید و فروش غیرمجاز دارو

احتکار،-سوءاستفاده-و-انتقال-غیرمجازدارو

احتکار، سوءاستفاده و انتقال غیرمجازدارو

عرضه-سرنگ-غیربهداشتی-و-گرانفروشی-دارو

عرضه سرنگ غیربهداشتی و گرانفروشی دارو

تجویز-اشتباه-دارو-

تجویز اشتباه دارو

عرضه-خارج-از-شبکه-دارو-

عرضه خارج از شبکه دارو

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.