×

بانک قوانین ایران - صفحه 513 از 664 صفحه

تخریب-و-تصرف-منابع-ملی

تخریب و تصرف منابع ملی

در-جرائم-عمدی-متعدد-تعلیق-مجازات-جایزنیست

در جرائم عمدی متعدد تعلیق مجازات جایزنیست

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.