×

بانک قوانین ایران - صفحه 530 از 664 صفحه

اختیار-انصراف-از-معامله-،-مصداق-خیارشرط-است

اختیار انصراف از معامله ، مصداق خیارشرط است

رای-دادگاه-بایدمتکی-به-دلیل-باشد

رای دادگاه بایدمتکی به دلیل باشد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.