×

بانک قوانین ایران - صفحه 285 از 450 صفحه

نحوة-انتخاب-رؤسای-دانشگاهها

نحوة انتخاب رؤسای دانشگاهها

استمرار-فعالیت-مدارس-شاهد

استمرار فعالیت مدارس شاهد

باز-نگری-مصوبات-شورای-عالی-در-خصوص-تحقیقات

باز نگری مصوبات شورای عالی در خصوص تحقیقات

تصویبنامه-در-خصوص-ماده-(191)-قانون-کار---مصوب-1369

تصویبنامه در خصوص ماده (191) قانون کار - مصوب 1369

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.