×

بانک قوانین ایران - صفحه 295 از 450 صفحه

تایید-انتخاب-رئیس-دانشگاه-الزهرا

تایید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا

تایید-انتخاب-رئیس-دانشگاه-علوم-پزشکی-ارومیه

تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

انتخاب-عضو-شورای-فرهنگی-واجتماعی-زنان

انتخاب عضو شورای فرهنگی واجتماعی زنان

انتخاب-عضو-هیات-مرکزی-گزینش-دانشجو

انتخاب عضو هیات مرکزی گزینش دانشجو

پاره-ای-تصمیمات-در-رابطه-با-دانشجویان-تعلیقی

پاره ای تصمیمات در رابطه با دانشجویان تعلیقی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.