×

بانک قوانین ایران - صفحه 395 از 450 صفحه

اصلاح-تصویبنامه-شماره-16449-ت-254-ک-مورخ-1373-2-10

اصلاح تصویبنامه شماره 16449 ت 254 ک مورخ 1373 2 10

تصویبنامه-در-خصوص-تعطیلی-روز-چهارشنبه-1373-09-09

تصویبنامه در خصوص تعطیلی روز چهارشنبه 1373 09 09

اصلاح-بند-5-ضوابط-اجرائی-بودجه-سال-1373-کل-کشور

اصلاح بند 5 ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.