×

بانک قوانین ایران - صفحه 397 از 450 صفحه

تصویبنامه-در-خصوص-تعیین-بهای-اراضی-در-شهرها

تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.