×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


اصلاح تبصره الحاقی به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)


اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران


اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار


الحاق تبصره به ماده (3) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی


اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی


اصلاح ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح


اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی


اصلاح ماده (3) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی