×

بانک قوانین ایران - صفحه 26 از 45 صفحه

ابلاغ-رونوشت-حکم-کفایت-میکند-نه-اصل-حکم

ابلاغ رونوشت حکم کفایت میکند نه اصل حکم

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.