×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی


آیین‌نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور‏


تصویب‌نامه در مورد تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص تعیین تعرفه کارمزد خدمات‏ صندوق ضمانت صادرات ایران به وزیران عضو کارگروه صادرات کشور‏


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو آ او)


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا


قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری


قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری


قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


آیین‌نامه ایمنی ساختمان کارگاهها


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر تنکمان


تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد اصلاح آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی ـ استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات


مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص انتصاب ریاست دانشگاه آزاد اسلامی


مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تفویض صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری


الحاق دو بند به ماده 4 آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی


تغییرنام دانشگاه‌های تربیت معلم تهران، آذربایجان و سبزوار


عضویت دو نفر صاحب نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملی زن و خانواده


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر محمدشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر هشتگرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر ماهدشت