×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها


مصوبه شورایعالی اداری در خصوص انحلال سازمان دامپروری کشور


تصویبنامه در مورد لغو آئین نامه نحوه اعزام کمپرسیهای مردمی به جبهه های نبرد حق علیه باطل


ابطال بخشنامه عدم استرداد نیم درهزار هزینه کارشناسی دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و نحوه مصرف آن مصوب 1362 12 23 مجمع عمومی بانکها


ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر


عموم و اطلاق بخشنامه وزارت کشور که نافی اعمال حق نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسیهای لازم در اینخصوص میباشد خلاف قوانین فوق الذکر تشخیص داده میشود


ابطال بخشنامه های 44 1 196- 1371 1 3 و 44 1 198-1371 1 3 وزارت کشور - انتخابات مجلس


اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش


آئین نامه اجرائی بند(ج ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای عالی صادرات غیر نفتی


اصلاحیه تصویبنامه راجع به خرید کالاهای مورد نیاز دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح


تصویبنامه در خصوص استخراج و تنظیم تقویم کشور


آئین نامه اجرائی بند(م ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379کل کشور


قانون اصلاح عناوین کمیسیونهای تخصصی مذکور در قوانین


ابطال آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی


متهم موفق به دریافت ربح با تمام تلاشی که نموده نگردیده لذا در وضعیت مذکور عمل اخذ ربا توسط وی ناموفق بوده و بزه مذکور محقق نگردیده است


ارزش معاملاتی زمان احداث و وقوع تخلفات ساختمانی ملاک احتساب جریمه قرارگیرد


تصویبنامه راجع به تغییر نام گوهردشت و ساقی کلایه


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1367


آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 503047 (کمک بحساب 100 امام )