×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی


قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن


قانون استفساریه بند (16) ‌قانون بودجه سال 1390 کل کشور


اصلاح بند (10) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بخش غیردولتی در چهارچوب اساسنامه و مقررات خود برای سرمایه‌گذاری


تصویب‌نامه در خصوص مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح احداث مجتمع پتروشیمی همدان


رأی شماره 312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است


رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 11 1 160101 مورخ 7 12 1386 وزیر وقت کشور، به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است


رأی شماره 310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت مودی به هیأت مصرح در


اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره 107893 ت46684هـ مورخ 25 5 1390 و شماره 131956 ت47098ک مورخ 3 7 1390


آیین‌نامه اجرایی بندهای « الف» و « ب» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه


رأی شماره281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه


رأی شماره 287 الی 290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3 1 15 س مورخ 16 9 1387 و بخشنامه شماره 32869ـ 1 14 س مورخ 28 12 1386 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اخذ 13درصد مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غی


رأی شماره 291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت نقض رای و ارجاع به هیأت هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود


تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غنا


تصویب‌نامه در خصوص ادغام روستاهای پیربازار، رجاکل، راسته‌کنار، سوخته لوله، سیاهرود کنار، شمسه بیجار، گالش گاچه و گراکه شهرستان رشت در استان گیلان