×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

قانون تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون


تصویبنامه در خصوص دریافت هزینه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه


اصلاح تبصره ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره یک تبصره به بند (1) ماده 81 قانون تامین اجتماعی


تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه های مربوط به هزینه های تخلیه ، بارگیری ، باربری کالای عمومی و کانتینر و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی انزلی


تصویبنامه راجع به واژه های مربوط به کتاب


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به معافیت پیمان سپاری ارزی کالاهای ارسالی به نمایشگاه بین المللی زاگرب


آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از خدمات کارکنان دستگاهها و پرداخت حق الرحمه اجرائی طرحهای آماری مرکز آمار ایران در سال 1376


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 58 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 12 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 7 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره 7 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


مصوبه شورایعالی اداری در خصوص تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که ادغام ، منحل ، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاههای منتقل می شود


آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص پیش خرید بخشی از کالاهای اساسی غیر یارانه ای


تصویبنامه شماره راجع به بتدیل روستای ابوزیدآباد به شهر