×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آئین نامه فوق العاده مخصوص قضائی


اصلاح آئین نامه طرز استفاده از خانه های سازمانی


آئین نامه مقررات بهداشتی


الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری


اصلاح آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه حق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک


مقررات شرکتهای پس انداز و وام مسکن


اصلاح بند 4 مادة 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء


آئین نامه مجازات تخلف ازمقررات بهداشتی


اصلاحیه آئین نامه امور خلاقی


آئین نامه نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی موضوع تبصره ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28و12و45


آئین نامه بازرسی کل وزارت دادگستری


سازمان کانون اصلاح و تربیت


آئین نامه کمیسونهای مشورتی اداره حقوقی


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 19 قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی


آئین نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروها ی مسلح شاهنشاهی


آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی


آئین نامه اجراء مفاد تبصره ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28و12و1345 راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه در آمد مشمول مالیات


اصلاح مواد 16 و 23 آئین نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه ماده 16 اصلاحی مزایای مکانیسینها


آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی