×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص


لایحه قانونی راجع به تفسیر ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 30 خرداد 1350


لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تامین اجتماعی


لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور


لایحه قانونی اصلاح قانون خدمتگزاری پزشکان مصوب هفتم مرداد ماه 1318 و قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان مصوب 29 اردیبهشت ماه 1328


لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری


لایحه قانونی اصلاح ماده پنج قانون تامین اجتماعی


لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی


لایحه قانونی اصلاح ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش


لایحه قانونی اصلاح ماده 14 قانونی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


لایحه قانون شمول مقررات استخدام کشوری درباره کارکنان مجلسین سابق


لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتر یاران


لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری


لایحه قانونی اصلاح مواد 2و 3و 5 قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و بعضی از اختیارات مذکور


لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد در نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها ودانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی


لایحه قانونی اصلاح ماده 2 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک


لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران


لایحه قانونی اصلاح ماده 12 اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای مصوب 1352


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش


لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی