×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

مصوبه هشتصد و سی و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ21 10 1389 موضوع پرداخت حق‌الزحمه امتحانات دوره پیش‌دانشگاهی


مصوبه هشتصد و سی‌امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ23 9 1389 آیین‌نامه مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری


مصوبه هشتصد و سی‌امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ23 9 1389 موضوع تسری مفاد مصوبه جلسه 810 شورای عالی تاریخ 18 12 1388برای سال تحصیلی 1390ـ 1389 و بعد از آن


مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ18 8 1389 موضوع اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع مصوبه جلسه 644 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16 10 1378


مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ2 6 1389 موضوع تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه


مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ2 6 1389 موضوع آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به امور مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ2 6 1389 موضوع تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی


مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ2 6 1389 موضوع آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌ها)


مصوبه هشتصد و بیست و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ8 4 1389 موضوع کاهش ساعات برنامه هفتگی برخی از رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای


مصوبه هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ28 2 1389 موضوع اجرای آزمایشی برنامه درسی استان‌شناسی


مصوبه هشتصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع ملاک شرکت و پذیرش دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مشمول طرح ارزشیابی توصیفی درآزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره راهنمایی تحصیلی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سجاس


اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور


الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کارگروه موضوع بند (1) تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382


تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رضوانشهر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قروه درجزین


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دیزیچه


اصلاح ماده (6) تصویب‌نامه شماره 32555 30905 مورخ 14 2 1389


نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»