×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

رأی شماره‌های513 ـ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه شماره 30545 393 232 مورخ 18 3 1388 سازمان امور مالیاتی کشور


تصویب‌نامه در مورد انتقال شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه و مکانیک خاک از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی به گروه (2) پیوست شماره (2) تصویب‌نامه شماره 115320 ت43181


تمدید توقف اجرای آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27 3 1388


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 6 4 هکتار از اراضی حریم شهر ایلام به محدوده آن


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دستگرد


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیمور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باشت


قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین فواصل لازم برای استقرار واحدهای صنفی و خدماتی در مناطق با کاربری مسکونی، آموزشی و درمانی


نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب7 9 1347


بخشنامه شماره 100 48334 9000


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بجنورد


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قیر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر میانرود


تصویب‌نامه در خصوص حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر


قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان


رأی شماره460 ـ 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی


رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17 11 1387 شورای اسلامی شهر قم


رأی شماره458 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مبنی بر اقدام علی‌الرأس نسبت به اجرای بند 3 ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط مراجع مخاطب بخشنامه‌ها