×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


قانون اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 5 به قانون مزبور


آئین نامه اجرائی بند 2 از قسمت الف تبصره 21 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


تصویبنامه راجع به مهلت صدور کالاهای موضوع ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری (1365)


قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی


تصویبنامه راجع به انتخاب اعضاءهیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی


صدرتصویبنامه شماره 6570-19 6 64 منتشر در شماره 12029- 1365 03 27 به شرح زیرصحیح است


اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران


آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهادسازندگی


آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی موضوع تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت ) و (ث ) تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


شرایط گزینش داوطلب کارشناسی ارشد دانشگاهها (فوق لیسانس )


سهمیه اسراء


سهمیه دانشگاهها


بررسی صلاحیت اخلاقی اساتید قراردادی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات آموزش عالی وابسته به سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها مصوب شصت ونهمین جلسه مورخ 1365 3 4 شورایعالی انقلاب فرهنگی


افزایش مهلت اعلام پاسخ به استعلام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جهت استخدام قراردادی اعضاء هیات علمی مصوب شصتمین جلسه مورخ 20 12 1364 شورایعالی انقلاب فرهنگی


پاسخ استعلام در مورد تاریخ استخدام اعضاء هیات علمی قراردادی مصوب چهل و ششمین جلسه مورخ 5 9 64 شورایعالی انقلاب فرهنگی


استخدام قراردادی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی


اهداف و و ظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی