×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی


تصویبنامه راجع به لغو ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون صادرات وواردات سال 1365


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزان قیمت و سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1365


آئین نامه قانون نحوه هزینه کردن اعتبارردیف 503088گسترش فرهنگ اسلامی


لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین الملل از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلا روس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری ازفرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال(سرمایه)


اصلاح تاریخ اجرای تصویب نامه موضوع فوق العاده جذب و شغل کارکنان سازمان های وابسته به قوه قضایه و وزارت دادگستری


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را جع به تعیین بهای لوبکات توسط شرکت ملی نفت ایران به تولید کنندگان بخش غیر دولتی


آئین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلونی


آئین نامه اجرائی بندهای (ب) (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (165 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص احداث نیمه دوم آزاد راه ساوه - سلفچگان


تصویبنامه در خصوص ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372


آئین نامه اجرائی ماده (13 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج ) و(ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان سربند


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص جامع شهرستان تفرش