×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن ایران


قانون معافیت حق کسب و پیشه پرداختی برای اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد


قانون اصلاح تبصره یک ماده 3 قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی


با دریافت مبلغ صورت وضعیت و خاتمه پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان طرح دعوی مطالبه هزینه های انجام شده موجه نیست


مطالبه بهای اراضی و املاک واقع در مسیر خط لوله انتقال گاز در صلاحیت دادگاه عمومی نبوده ودیوان عدالت اداری صالح میباشد


آئین نامه اجرائی ماده (161) برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرایی بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی دراستان کهگیلویه و بویراحمد


تصویبنامه در خصوص الحاق ماده (22) به آئین نامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای میرآباد به روستای ولیعصر


تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهر جوادیه به شهر جوادآباد


اصلاحیه تصویب نامه راجع به افزایش سرمایه بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت


ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ 1368 11 02 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف شهرداری اسلامشهر درزمینه عملیات عمرانی شهرک واوان است


تصویب نامه در خصوص تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379--مشارکت شرکت فولاد مبارکه در شرکت فولاد آذربایجان از طریق خرید صددرصد سهام شرکت فولاد خوزستان در شرکت مزبور مجاز است


آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه در خصوص نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی


آئین نامه اجرائی تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص چهارچوب ضوابط تهیه طرحهای ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران


بر اساس نظر کارشناس خواندگان متساویا محکوم به پرداخت خسارت به اراضی ملی شده در اثر تخریب می باشد