×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه533 مورخ 7 11 1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اصلاحات بعدی آن»


مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 20 3 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»


ماده واحده «تجویز ارائه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای بین‌المللی دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص»


مصوبه « انتخاب 5 عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی»


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رودبار


اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی


قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی


قانون تسری حکم ماده (191) قانون‌مالیاتهای‌مستقیم ـ مصوب1366ـ به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات


قانون موافقتنامه همکاری قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان


قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی


نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10 12 1351


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر زاهدان


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364


قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌‍‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب1388


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلطانیه


ماده واحده « تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری»


ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور


قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر