×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

نظریه در مورد مالیات دریافتی های پرسنل نظامی ، یا انتظامی


در مورد معافیت مالیاتی دانشگاه آزاد اسلامی


نظریه در مورد مالیات بساز و بفروشی


رفع ابهام از ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم


نظریه درموردتسهیلات مالیاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


رای شورای عالی مالیاتی در مورد حقوق بگیران شاغل در روستاها


نظریه در مورد قراردادهای ، اجاره به شرط تملیک


نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد ابهام موجود درماده 138


نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی


رفع ابهام در مورد قانون مالیات تعاون ملی


در مورد 10درصد بخشودگی مقرر در قانون مالیات تعاون ملی


رفع ابهام از ماده 13 قانون مالیات تعاون ملی


چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات


مالیات شرکتهای پذیرفته شده دربورس


اراضی بایر وقفی مشمول مالیات است


معافیت مالیاتی سازمان تامین اجتماعی


راجع به حقوق بگیران سازمان گسترش ونوسازی ایران


نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد پیمانکاران


نظریه شورای عالی مالیاتی درمورد ابهام در اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم


اعتراضات کتبی مودیان مالیاتی به وزیراموراقتصادی ودارائی