×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری نخستین گردهمایی بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید ملک کیان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر یامچی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شیراز


ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا»


مصوبه « منشور توسعه فرهنگ قرآنی»


اصلاح دستورالعمل مشارکت سپاه در برنامه‌های توسعه کشور


بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستری‌های استان کشور


رأی شماره457 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومی غیردولتی


رأی شماره 456 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‎نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم


رأی شماره 455 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم از بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 7 1384 سازمان امور مالیاتی کشور


رأی شماره452 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه خدمت پزشکان در منطقه محروم فریدن


رأی شماره 389، 390، 391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 377 الی 388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095 ت39916 هـ‍ مورخ 7 3 1387 هیأت وزیران


رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10 9 1365 سازمان تأمین اجتماعی


آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی


آیین‌نامه اجرایی بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور


آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر


تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‎کنند


تصویب‌نامه در خصوص ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان اداره کل شیلات سیستان در زابل