×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت


رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی


رأی شماره 276 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند9 دستورالعمل شماره81 5015 مورخ7 1 1379 سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره274 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ 19 8 1386 شورای اسلامی شهر بوکان


بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


اصلاح ماده (2) دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی


اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال1388


اصلاح تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیفهای متفرقه موضوع جدول شماره(9) و ردیفهای تملک داراییهای مالی موضوع جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1388 کل کشور


قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم


قانون اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران


مصوبه هفتصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ13 12 1387موضوع طراحی و مشارکت در مطالعات ملی،منطقه‌ای و بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اجرا و کاربست نتایج آن


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28 8 1387 موضوع انجام تحقیق از عملکرد مراکز آموزش از راه دور


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28 8 1387موضوع اجرای قطعی آیین‌نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دور


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28 8 1387 موضوع اجرای قطعی آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه آموزش از راه دور


مصوبه هفتصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 14 8 1387 موضوع ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی مهارتهای حرفه‌ای


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مأمونیه


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیماتی در استان همدان


تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی برای برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای آنها


تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو رویداد یک ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا